Halı İhtisas Gümrüğü Uygulaması Hakkında Görüş ve Değerlendirmeleriniz Hk.

Sayın Üyemiz,


İlgi: Ticaret Bakanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2018 tarihli 21558579-166.02 (GGM-11)-e-00037135653 sayılı yazısı

 

Malumları olduğu üzere, Ticaret bakanlığı tarafından muhtelif tarihlerde yayımlanan Gümrük İşlemleri Tebliğleri aracılığıyla yürütülen ihtisas gümrüğü uygulanması ile özellik arz eden bir kısım eşyanın ithalatı (Serbest Dolaşıma giriş işlemleri) sadece yetki verilen gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilmekte, böylece eşyaya göre gümrük idaresi bazında uzmanlaşma sağlanarak, eşyanın kıymet, tarif, menşe ve diğer standartlar yönünden etkin bir denetime tabi tutulması sağlanmaktadır.

 

Bu çerçevede, 27.07.2012 tarihli ve 28366 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan 93 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği gereğince, AB menşeli olmayan ve ilğili Tebliğ’de GTİP’leri belirtilen halı cinsi eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemleri için Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı Isparta Gümrük Müdürlüğü yetkilendirilmiştir.

 

İlgide kayıtlı yazıda, konu ile ilgili olarak muhtelif tarihlerde bazı Sivil Toplum Kuruluşları (STK) tarafından Isparta Gümrük Müdürlüğünün halı ihtisası yetkisinin kaldırılması ve el halısı ithalatının diğer gümrüklerden de yapılabilmesi yönünde ilgili Baka