T.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Moldova'ya Resmi Ziyaretleri Kapsamında Türkiye-Moldova İş Forumu, 18 Ekim 2018, Kişinev

 Sayın Üyemiz,

.C. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın 17-18 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek Moldova’ya resmi ziyaretleri kapsamında; T.C. Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından DEİK Başkanı Nail Olpak’ın özel sektör heyet başkanlığında, 18 Ekim 2018 Perşembe günü Radisson Blu Leogrand  otelinde Türkiye-Moldova İş Forumu düzenlenecektir. Moldova ekonomisinde tarım ve tarıma dayalı sanayinin ağırlığı fazla olup, sektörde ileri teknolojilerin kullanımı, depolama/muhafaza tesisleri kurulumu, pazarlama ve diğer birçok alanda önemli iş birliği imkanları mevcuttur. Enerji ve altyapı (özellikle karayolları ve demiryolları) yatırımları açısından yetersiz durumda olan Moldova’da mevcut eksiklerin uluslararası kuruluşlar ve gelişmiş ülkelerin sağladığı fonlarla finanse edilmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, ülkenin altyapısının yenilenmesi için yapılacak çalışmalarda Türk müteahhitlik ve teknik müşavirlik firmalarının önemli rol üstlenebileceği değerlendirilmektedir. Tekstil, kimya, gıda sanayii, hizmetler, bilişim ve bilgi teknolojileri sektörlerinde de önemli iş fırsatları mevcut olup, ucuz ve yetişmiş işgücü, AB pazarlarına yakınlık, liberal yatırım mevzuatı ve Türkiye ile Moldova arasında yürürlükte olan Serbest Ticaret Anlaşması (STA)’nın sunduğu imkanlar Moldova’nın Türk özel sektörü açısından cazibesini artırmaktadır.  

Anılan ülkeye seyahatte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 3 ay süreyle vizeden muaftır. 

Bahse konu İş Forumu’na katılmak isteyen üyelerimizin, 16 Ekim 2018,  Salı günü saat 18:00’a kadar https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/751/11598 adresli internet bağlantısında yer alan katılım formunu doldurmuş olmaları ve 1 gece konaklama, çalışma yemekleri, tercümanlık hizmetleri, iş forumuna katılım vb. zorunlu masraflar dahil kişi başı 2.950 TL olan İş Forumu’na katılım bedelinin ödendiğine