Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu Çalışma Grupları Hk.

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden Odamıza gönderilen yazıda; Ticaretin Kolaylaştırılması Türkiye Stratejisi ve Beş Yıllık Eylem Planı (2018-2022) kapsamında yer alan çalışma gruplarından Şeffaflık Çalışma Grubu’nun 05.09.2018 tarihinde düzenlenen toplantısında Ticaretin Kolaylaştırılması Kurulu (TKK) üyesi kamu kurum ve kuruluşları tarafından dış ticaret ile ilgili hazırlanan rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ve mevcut dokümanlara yenilerinin eklenmesi karara bağlanmıştır.

 

Ayrıca, anılan toplantıda diğer bir Karar kapsamında ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet sitelerinin dış ticaret erbabının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi yönünde ne gibi çalışmaların yapılabileceğinin tespiti hususu değerlendirilmiştir.

 

Bu itibarla, ilgili kamu kurum/kuruluşlarının internet siteleri ve dış ticaret ile ilgili hazırladıkları mevcut rehber, kılavuz vb. dokümanların güncellenmesi ile dış ticaret alanında Odamız üyesi ilgili firmalar tarafından var olan ihtiyacı karşılamak amacıyla önerilebilecek revizyonlar, hazırlanmasında fayda görülen yeni dokümanlar hakkındaki görüş, öneri ve değerlendirmelerin 10.10.2018 Çarşamba günü saat 17:00’a kadar