4706 Kanun Degişikligi

Sayın üyemiz… 

Kayseri Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 11/09/2018 tarih ve 8882 sayılı yazı ile duyuru aşağıdaki gibidir:

Duyuru Metni:

18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı kanunla 4706 sayılı kanuna eklenen Ek Madde 6 ile Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2017 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanıldığı Bakanlığımızca tespit edilen kullanıcılara kullanıldıkları bu arazileri belirlenecek ecrimsil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar kiralama imkanı getirilmiş, ayrıca kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirerek gerçek ve tüzel kişilere kira süresi sonunda doğrudan satın alma hakkı tanınmış olup, başvuru süresi 19 KASIM 2018 tarihinde sona erecektir.

                 

 

Saygılarımızla…

4706 kanun degişikligi ek.pdf