Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahsul Buğday Satış İhalesi

Sayın üyemiz… 

2018 yılı mahsulü Merkez, Beyazkule ve Gümüşsu harman şubelerinde bulunan muhteviyatı ve çeşidi ekli listede belirtilen toplam 13.000,00 ton  mahsul buğdayın, borsa şartlarında 54(ellidört) parti halinde peşin bedel ve açık artırma usulü ile satışı yapılacak olup, ihale ile ilgili evraklar http://www.tigem.gov.tr?  elektronik adresinin ihaleler bölümünde yayınlanmıştır.

Saygılarımızla…

 upload/dosyalar/file/BU%C4%9EDAY%20SATI%C5%9E%20%C5%9EARTNAMES%C4%B0.doc

 upload/dosyalar/file/%C4%B0LAN.docx

 

Betül KORKMAZ

Kayseri Ticaret Odası İç Ticaret Birimi